top of page

Workshops

Når opgaven er præcist defineret, målet er kendt og positivt formuleret afholder vi en workshop.

 

Workshops er gruppearbejde :-) En workshop adskiller sig fra undervisning eller et kursus ved at deltagerne er afhængige af hinandens deltagelse for at få et udbytte af dagen. Workshops kan så være interne eller åbne.

De interne workshops vinder ofte på at de man kan arbejde direkte med konkrete problemer og mål der er aktuelle.

De åbne workshops skaber netværk og nye vinkler på de problemer og mål du har derhjemme og du kan arbejde helt frit med de værktøjer der skal læres.

Den altoverskyggende fordel ved en workshop er at alle deltagere har mulighed for at kalibrere indsigter og kompetencer. Det giver din virksomhed et utrolig stærkt brand, at der er sammenhængskraft i kommunikationen til kunderne.

En workshop er også en sikker mulighed, når der skal løses komplekse og dybere problemstillinger, som hverdagen ikke tillader tid og rum til.

Et af vores stærkeste produkter handler om at være i internat, gå off-line, sætte en bagkant og vælge et mål.

 

Vi kan være på alt fra hoteller over skibe og på fjeldet med rygsæk, til hjemme i virksomheden. Og husk at internat ikke nødvendigvis indebærer en eller flere overnatninger.

 

Det handler mest om at skabe fokus på opgaven ved at være i et dedikeret og uforstyrret fællesskab.

bottom of page