top of page
4MAT Procesmodellen
4MAT - kommunikation er afgørende

Succesfuld kommunikation er essentiel i enhver sammenhæng - uanset om det er i undervisningssituationen, ledelse, salg, medarbejdersamtalen, som fordragsholder, - privat eller jobmæssigt.

 

Mere trivsel og bedre resultater

4MAT metoden giver indsigt i og forståelse for de grundlæggende menneskelige forskelle i forhold til kommunikation og læring - og skaber en fælles referenceramme, der virker som katalysator for succesfuld kommunikation. Succesfuld kommunikation resulterer i, at mennesker føler sig forstået, accepteret og hørt - og det skaber glæde, arbejdsglæde, trivsel - og i høj grad bedre resultater.

  • Kort sagt - 4MAT metoden:

  • optimerer lærings- og udviklingsmiljøet

  • skaber større effektivitet

  • styrker samarbejdet

  • understøtter bedre resultater

  • forøger trivslen og arbejdsglæden

Trivsel - skab den eller tab den!

Der hvor vi som mennesker virkelig skaber eller taber trivslen, er ofte i kommunikationen, da den er grundlag for den gode relation, det gode samarbejde, gensidig rummelighed og accept af vores grundlæggende forskelligheder som mennesker - og den positive udnyttelse netop disse forskelligheder.

 
4MAT - en naturlig metode til læringsprocesser

4MAT er en metode til at hjælpe mennesker med at forstå deres egen læringsstil og andres. Det er en metode, der giver opskriften på, hvordan du kan undervise, kommunikere og formidle på en måde, der sikrer at dit budskab kommer igennem til alle de forskellige læringsstile - også når de er samlet i en gruppe/klasse. 4MAT er en dyb- og samtidig let implementerbar metode, der er skalerbar og derfor brugbar i alle læringssammenhænge. En holistisk og efterprøvet læringsmetode 4MAT, der har været brugt i tusindvis af undervisningen situationer i for over 30 år, er udviklet i et holistisk perspektiv der tager udgangspunkt i menneskers grundlæggende og forskellige erkendelsesprocesser (læring) - og herudfra sætter fokus på optimal og ligeværdig formidling til alle læringsstile.

 

Typologi og procesmetode i samme værktøj

4MAT består af både en procesmetode, visualiseret ved et 8-punkts proceshjul, og en typologi, der tager udgangspunkt i fire grundtyper og deres foretrukne læringsstile. Både procesmetoden og typologien kobles herudover med viden om, hvordan højre og venstre hjernehalvdel har indflydelse på den måde vi opfatter, processer, lærer - og videreformidler viden på.

 
En naturlig cyklus - der engagerer alle

4MAT metoden er udviklet på baggrund af lang række anerkendte teorier om mennesker og læring. Den unikke sammenkobling af teorierne skaber en naturlig cyklus, der sikrer forståelse for de grundlæggende elementer i kommunikation og læring. Indsigten i 4MAT giver en klar opskrift på, hvordan du opbygger undervisning og kommunikation, der engagerer og motiverer alle typer.

 

Læring - mennesker og formidling

Læring er aktuel i enhver situation, der involverer mennesker og formidling, derfor er 4MAT et optimalt værktøj for både virksomheder og uddannelsesinstitutioner - og mange andre!

 

Vejen til succesfuld kommunikation

Med 4MAT skabes en indsigt i menneskers grundlæggende forskellige erkendelsesprocesser - en indsigt der gør det enkelt at målrette kommunikation til både grupper og forskellige typer og herigennem eksempelvis gennemføre undervisning, møder, samtaler og præsentationer med større succes.

bottom of page