top of page
Project 03
Belbin Teamudvikling

Med det overblik en Belbin test giver dig over dine medarbejderes styrker og mangler, kan du udvikle og sammensætte effektive projektteams og arbejdsgrupper, hvor alle får mulighed for at bidrage efter evne.

 

Belbins teamanalyse, populært kaldet Belbin Test, er et 360 graders software baseret analyse- og udviklingsværktøj, der måler den enkelte persons bidrag til teamet og teamets samlede ressourceprofil. Det er udviklet af Meredith Belbin og Belbin Associates og bygger på Belbins anerkendte teamrolle teori.

 

Udgangspunktet for teamanalysen er en selvrapportering kombineret med en række overordnedes, kollegers og underordnedes observationer af den pågældende.

 

Besvarelserne bliver databehandlet i softwaren og resulterer i en samlet teamprofil og en personlig teamrolle profil, der hjælper den enkelte til en større forståelse af hvilke faktorer, der påvirker arbejdet i et team, og hvordan man kan udvikle sin egen profil og team adfærd til gavn for sig selv og teamet.

 

Understøtter en teamudvikling ved, at
 

 • der indføres et fælles sprog i teamet til at beskrive de samarbejdsprocesser, der foregår i hverdagen,
   

 • teamet får et samlet overblik over teamets stærke og svage sider,
   

 • analyseresultaterne lægger op til en dialog om teamets udviklingsområder,
   

 • deltagerne får nyttig feedback fra kollegerne i teamet om hvordan de virker på andre,
   

 • teamet bliver bevidst om, hvordan teamets ressourcer kan bruges bedst muligt.

bottom of page