top of page
Project 06
Supervison

Supervision, faglig vejledning, støtte og refleksion, med henblik på at udvikle din professionelle selvindsigt og dine færdighedsmæssige kvalifikationer. Du kan være lærer, pædagog, læge, jurist, sygeplejerske, jordemoder, misbrugskonsulent, socialrådgiver og alt lignende hvor du indgår i et arbejde der er baseret på din faglighed, dømmekraft og handlekraft.

Psykoterapeutisk supervision i forbindelse med komplekse behandlingsforløb og/eller i forbindelse med at konkrete sager er gået i hårdknude.

 

Supervision kan finde sted såvel individuelt som i gruppe.

bottom of page