top of page
Project 05
Protreptik/Samtalekunst

Her er der tale om 1:1 samtaler, eller gruppesamtaler, hvor kunden bliver værdiafklaret gennem en samtale, der tager udgangspunkt i sproget, værdierne i sproget og i sprogets historie (etymologi).

 

Det er en meget langsom, uhyre effektiv, forankring af kundens værdigrundlag, som skaber meget effektive og meget stærke beslutninger, selv i store dilemmaer og etiske spørgsmål.

 

Certificeringen er baseret på en indsigt i filosofi, sprog og det levede liv. Det er en stærk og naturlig del af Protreptikken, at man bringer sig selv i spil, som en slags mentor i værdiafklaringen.

 

Kunderne er CEO, bestyrelsesmedlemmer, topledelser, politikere og andre beslutningstagere, som ikke har andre steder at gå hen med deres refleksion.

 

Protreptik er afgørende forskelligt fra jura, medicin, revision og andre ledelsesstøttesystemer, som er baseret på rent objektive kriterier.

 

Protreptikken gør ledelsen i stand til at vælge, værdibaseret, mellem de mulige beslutninger, som er tilvejebragt af andre ledelsesmodeller og rådgivning. Og det gør ledelsen i stand til at skabe strategier, målsætninger, visioner, innovationer.

 

Tidens helt hotte trend, at arbejde med "Formålet" er en af kerneydelserne i Protreptik.

bottom of page